MẶT BẰNG DỰ ÁN SUN GRAND CITY NEW AN THỚI

MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH

MẶT BẰNG CĂN NHÀ Ở 7.5X14m

TẦNG 1

TẦNG 2

TẦNG 3&4

TẦNG 5

MẶT BẰNG CĂN NHÀ Ở 8X20m

TẦNG 1

TẦNG 2

TẦNG 3&4

TẦNG 5