Cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới được vận hành tại Nam Phú Quốc

2019-08-09T09:59:31+07:00August 7th, 2019|